Edyta

kończyła 3-letni kurs nauczycielski według metody B.K.S. Iyengara i obecnie kontynuuje proces uczenia się w systemie mentorskim. Joga to dla mnie – za Iyengarem – „(…) światło, które raz zapalone nigdy nie gaśnie. Im lepsza praktyka, tym jaśniejszy płomień”.