INWOKACJA DO PATANJALEGO

Na początku zajęć jogi recytujemy zgłoskę AUM i śpiewamy inwokację do Patanjalego. Czym ona jest? 

Inwokacja jest wyrazem wdzięczności i podziękowaniem Patanjalemu za usystematyzowanie filozofii jogi. Jest wyrazem szacunku dla pierwszego nauczyciela duchowego.

Inwokacja jest wprowadzeniem do praktyki jogi, skłania do uważności i wyciszenia umysłu. 

Kim był Patanjali?

Patanjali uważany jest za pierwszego nauczyciela jogi. Około 2500 lat temu opisał on system jogi. Przedstawił to w postaci dzieła „Jogasutry”, która stanowi kompendium wiedzy jak żyć, by osiągnąć doskonałość ciała, umysłu i duszy bez powiązań z jakąś konkretną religią czy wyznaniem. Sutry te są uznawane za fundamentalny tekst filozofii jogi i stanowią filozoficzną podstawę jej praktyki. To dzieło uniwersalne i ponadczasowe. 

w oryginale:

Yogena cittasya padena vacam
Malam sarirasya ca vaidyakena
Yopakaottam pravaram muninam
Patanjalim pranjaliranatosmi
Abahu purusakaram
Śankaha cakra si dharinam
Sahasra śrasam śvetam
Pramamami Patanjalim

w tłumaczeniu:

Złóżmy pokłon najszlachetniejszemu z mędrców Patańdżalemu,
który obdarzył nas jogą dla spokoju i świętości umysłu,
gramatyką dla jasności i czystości mowy
oraz medycyną dla doskonałego zdrowia.
Oddajemy cześć Patańdżalemu, wcieleniu Adiśeszy,
którego górna część ciała ma kształt człowieczy,
dzierżącemu w dłoniach cakrę i konchę
z głową ukoronowaną tysiąc głową kobrą.

Przeczytaj również